Muži vs ženy

Muži sú pre mňa samostatná žijúca entita na tejto planéte, a dosť závisí na tom, či k nim máte správne ovládače, ktoré sú kompatibilné s vašim software. A či je možné ich aktualizovať.
Ja keď môjmu chlapovi vytknem, že si ma nevšíma, on mi na to povie, že on si ma všíma, aj keď sa na mňa nepozerá, lebo jeho uši sú aktívne. Čiže, on si ma všíma- v kontexte mojej vety naozaj napĺňa moju požiadavku. Keď môjmu chlapovi vytknem, že sa ma ani nedotkne, urobí to, že sa dotkne prstom môjho ramena. 1cm štvorcový jeho ukazováka sa kontaktuje s mojim ramenom. Čiže požiadavku splnil. Keď mu hovorím, ako sa mám, rozprávam asi trištvrtre hodinu, on to zhrnie v dvoch vetách... Mám sa rozčuľovať? Asi by bolo efektívnejšie lepšie naformulovať svoje myšlienky. Lebo to z dlhodobého hľadiska prinesie viac úžitku, ako byť dva dni urazená. Viem o čom hovorím...

Keď muž chce sex, povie to na rovinu, keď žena chce sex, bude po chlapovi hádzať očkom a vrtieť bokmi… Ale hádzať očkom cez komunikačnú priepasť je mrhaním času a energie. Jednoducho iné vysielače a iné prijímače. Priznajme si to, tá ich anténa, to nie je zrovna optický kábel….

Zatiaľ čo mužský mozog žije vo svojom spokojnom hyperrealizme, žena prehodnocuje, predvída, očakáva, hľadá a sníva. A to všetko samozrejme naraz… Ibaže, muži, aby ste rozumeli, pre nás ženy je ťažké komunikovať úplne hyperkonkrétne. Boli sme biologicky trocha inak namiešané. My žijeme v Cloude, my máme všetky dáta neustále k dispozícii, zatiaľ čo vy potrebujete zadať presnú trasu a prístupové kódy, aby sa do vášho rádoprijímača dostala konkrétna informácia.

A riešenie?
Muži- musíte mať dobrý prehľadávač, a keď nerozumiete, musíte ho použiť. Nie lenivo čakať, kým sa vymačkneme.
Ženy- mať na Cloude vždy po ruke náhradné ovládače a použitť správne prístupové heslá. Aby sme potom nehovorili o hruškách a náš muž o bitcoinoch. A ak sa to stane, neurážajme sa. Hľadajme ďalšie prístupové heslá....

Kým som bola schopná toto pochopiť, prežívala som hlbokú duševnú krízu. Išlo mi srdce puknúť od mojich nenaplnených očakávaní, od toho, že muž si ma nevšíma, alebo nerobí to čo by mal. Určite to je preto, že ma nemiluje! ...No, lenže takto to dlho nejde. To som sa rýchlo unavila a ani to neprinášalo očakávané výsledky. Čiže nasledovalo to, čo by som nebola ochotná pripustiť ani v tom najhoršom sne. Vzdala som to. Musela som síce dať rozumnú reč s mojou dotknutou pýchou, ktorá sa vôbec nemienila podriadiť, ale keď sme si to vyriešili, tak potom už to šlo. Prestala som očakávať, začala som konať. Tzn- snažím sa nebyť ako malé decko, ktoré si nevie s ničím dať rady bez neustálej aktívnej pozornosti toho druhého. Ak ale niečo neviem, nehanbím sa poprosiť o pomoc môjho milovaného. No zapájam ho iba vtedy, keď je to konštruktívne, nie vtedy, keď potrebujem dobiť svoje emocionálne baterky. Na to si viem vyhradiť čas samostatne a neskrývať to za nejaké požiadavky, alebo aktivity. Baby, toto hrozne chlapov zaťažuje- skúsme to teda rozlišovať..
Ak niečo CHCEM, snažím sa to kódovať JEDNODUCHO a PRESNE, tak ako to JE, a nečakám, že si to môj chlap domyslí (ach, aká úľava! neviete si predstaviť, aké to vie byť ľahké!). To platí aj pre emócie, sex a výčitky. No a keď to kódujem do jeho reči, kódujem to nahlas, nech vidí, že sa snažím. Toto v ňom vzbudzuje úprimný záujem :-). Keď je kód odoslaný, väčšinou ku mne príde aj splnenie mojej požiadavky.

A ešte jedna vec. Romantika sa neskrýva za splnenými nevyslovenými prianiami ;-) To si vymysleli ženy. Naše nevyslovené priania nám nikto nesplní. Buď ich vyslovme, alebo si ich splňme. Budeme šťastnejšie.