Krava na reťazi

V dnešnom uponáhľanom svete priveľa premýšľame, priveľa hľadáme a priveľa chceme - zabúdame na radosť z jednoduchosti obyčajného bytia. (Eckhart Tolle)

Ak máte pocit, že neviete čo skôr, že by ste mali všetko stihnúť a nič sa vám nedarí dokončiť, najlepšie čo môžete urobiť, je sadnúť si, a na niekoľko minút všetko úplne vypnúť. Vyprázdnite si hlavu a meditujte.

Na jednej prednáške o meditácii som si raz ako poslucháčka uvedomila, že rozprávanie o tom, ako máme rozvíjať bdelosť, a ako by sme nemali byť otrokmi vlastných myšlienok, v nás môže podnecovať sklon vytvárať voči myšlienkam odpor. Snažíme sa zotrvať bdelí násilím, bez rešpektovania určitých prirodzených vlastností mysle. Sme ako nejakí dozorcovia v trestaneckom tábore, snažíme sa udržať myšlienky i seba pod kontrolou.

Je to ako keď držíme nervóznu kravu na reťazi. Ona sa nám snaží vytrhnúť, ale my sa ju snažíte skrotiť a priviažeme ju ešte ďalšou a ďalšou reťazou. Udržať myseľ pokojnú týmto spôsobom stojí veľmi veľa námahy. Takto môžeme meditovať dlhý čas, kým si vôbec uvedomíme, že nám chýba jemnosť. So svojimi myšlienkami zaobchádzame s odporom - síce veľmi nenápadným, ale predsa. Možno si potom všimneme, že táto averzia k myšlienkam tak trochu zrkadlí náš odpor k nám samým. Tá jemnosť, či mäkkosť nám chýba aj voči samým sebe. Vidíme niečo zlé na tom, že myslíme, ako myslíme, a v konečnom dôsledku i kto sme. Už len táto predstava je plná utrpenia.

Skúsme si teraz predstaviť tú nervóznu kravu, ktorú sa snažíme krotiť na reťazi. Predstavme si, že ju pustíme na otvorenú lúku. Krava dostane veľký priestor na vyzúrenie sa a vyskákanie. Nekonečný priestor. Môže tam kopať, hrýzť a bučať koľko potrebuje. Ale potom sa upokojí a začne robiť to, čo všetky kravy, začne sa pásť.

Dopriať si tento priestor je prejavom súcitu voči sebe samým. Čo viac môžeme pre seba urobiť, ako si dať konečne takúto voľnosť? Bez budovania ďalších hraníc a pravidiel, podľa ktorých sa súdime, či sme dobrí alebo zlí. Stačí, že jednoducho sme. V meditácii je to také isté. Spôsob, akým pozorujeme myšlienky, môže byť iný. Myšlienky môžu vznikať a zanikať - my sme len pozorovateľom. Nič sa nesnažíme zväzovať, nič nekrotíme, a ani nesúdime. V tomto prístupe je jemnosť, je to láskyplný spôsob ako upokojiť nervóznu kravu, nepokojnú myseľ, ktorá by chcela všetko stihnúť, zvládnuť, všade byť a všetko vedieť.

Inšpirované myšlienkami Chögyama Trungpu z knihy Mýtus Slobody.